Oddílové příspěvky 2015 - atletická přípravka

05.01.2015 14:48

Vážení rodiče,

Vaše dítě navštěvuje na naší škole atletickou přípravku při oddílu TJ Start Havířov. Členové přípravky jsou zároveň členy oddílu. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok a nyní činí 1500,- Kč (leden až prosinec 2015). Leden až červen činí 900,- Kč, září až prosinec 600,- Kč. Děti, které budou mít do konce února zaplacenu celou částku za rok 2015 (1500,- Kč), dostanou k discpozici oddílové tričko. Prosíme o zaplacení uvedené částky na tréninku atletické přípravky. Děkujeme.