Členské příspěvky

14.02.2012 12:37

Žactvo a dorost

 

Vážení rodiče,

pro kalendářní rok 2016 jsme zachovali systém i částku plateb oddílových příspěvků pro kategorie mladšího žactva (ročníky 2004 a 2003), staršího žactva (ročníky 2002 a 2001) a dorostu (ročníky 2000 a starší). Zůstává tedy výše příspěvku - 2000 Kč na kalendářní rok, kterou lze zaplatit i na dvě poloviny po 1200 Kč (tím však za rok 400 Kč přeplatíte).

Pro upřesnění opakujeme jednotlivé modely platby:

1) Zaplacení částky 2000,- Kč za jednoho atleta na účet oddílu nebo osobně trenérům do 28.2.2016. Tímto budou vyřešeny veškeré finanční závazky vůči oddílu na celý kalendářní rok.

nebo

2) Zaplacení částky 1200,- Kč za jednoho atleta na účet oddílu nebo osobně trenérům do 28.2.2016. Tato částka představuje platbu za jedno pololetí, druhá polovina, tedy opět 1200,- Kč musí být doplacena do 30.6.2016. Celková výše příspěvku v tomto případě tedy činí 2400,- Kč za atleta/rok.

Pozn.: Noví atleti, kteří se do oddílu přihlásí až v září 2016 nebo později, uhradí do konce kalendářního roku pouze 800 Kč.

Děti, které nebudou mít v daných termínech řádně zaplacené příspěvky, se nebudou moct zúčastnit závodů ani využívat tréninkové prostory!!!

Pro platbu příspěvků bankovním převodem zašlete danou částku na účet 109942763/0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez lomítka, do poznámky uveďte příjmení dítěte.

 

 

Atletická přípravka

 

Příspěvky oddílu atletiky jsou na rok 2016 splatné přímo trenérům v době tréninků.
Členské příspěvky se platí na kalendářní rok a nyní činí nově 1700,- Kč (leden až prosinec 2015). Leden až červen činí 1000,- Kč, září až prosinec 700,- Kč. Pokud však zaplatíte celou částku do konce února, dostanete slevu 200,- Kč, čímž dosáhnete na částku z předchozích let, tedy 1500 Kč.